Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsdisclaimer
Menu
Pārskats Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Atruna

Publikāciju birojs uztur šo tīmekļa vietni, lai sabiedrībai sniegtu lielākas iespējas piekļūt Eiropas Savienības iestāžu un citu ES struktūru datiem. Tiecamies uzturēt šo informāciju atjaunotu un precīzu. Ja tiek pamanītas kļūdas, mēs cenšamies tās labot.

Tomēr Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju.

Šī informācija:

  • ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas konkrētajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
  • dažkārt satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Publikāciju biroja pārziņā un par kurām Publikāciju birojs neuzņemas atbildību.

Mūsu mērķis ir, cik vien iespējams, mazināt tehnisko kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta datnēs vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās, lietojot šo tīmekļa vietni vai jebkuras citas vietnes, uz kurām mūsu vietnē ir saites.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību pretēji prasībām, kas noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī atbrīvot to no atbildības tajās jomās, kurās saskaņā ar valstu tiesību aktiem atbildība jāuzņemas.

Atruna par Brexit

Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

______________________________________

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un persondatu aizsardzības noteikumi.