Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsSākums
Menu
Pārskats Rīki Zināšanu bāze Projekti

Eiropas Savienības Atvērto datu portāls sniedz pieeju atvērtajiem datiem, ko publicē ES iestādes un struktūras. Visus šajā katalogā atrodamos datus atļauts lietot un pārpublicēt gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem.

Uzmanības centrā

Public procurement notices - TED (OP)RASFF Rapid alert system for foodTraditional herbal medicinal productsFood composition data - vitamins and minerals (EFSA)

#EUdatathon2018


Šogad “EU Datathon” peidāvā četru veidu sacensības lietotnēm, kas izmanto ES atvērtos datus.

1. ES atvērtie dati — Vairāk inovācijas Eiropā

2. Valsts tiesību akti un ES tiesību akti — Tiesību aktu sadarbspējas panākšana

3. ES publiskais iepirkums — Pievienotā vērtība iedzīvotājiem un uzņēmumiem

4. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde — Datu atkārtotas izmantošanas un inovācijas veicināšana

Sīkāku informāciju varat atrast ES vietnē par sacensībām “datathon”.


EU datathon 2018 logo

 

Twitter


EIROPAS DATU PORTĀLS
Eiropas publiskā sektora dati
Ja meklējat datus no kādas konkrētas Eiropas valsts, varat apmeklēt arī Eiropas datu portālu.