Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsRaw
Menu
Pārskats Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Rīks - Raw

Rekvizīti Vērtības
Logo:
Apraksts : "Create custom vector-based visualisations. Primarily conceived as a tool for designers and vis geeks, RAW aims at providing a missing link between spreadsheet applications (e.g. Microsoft Excel, Apple Numbers, Google Docs, OpenRefine, …) and vector graphics editors (e.g. Adobe Illustrator, Inkscape, …)."
Rīka veids :Library/Framework
Izdevējs:DensityDesign Research Lab
Kontaktpunkts:hello@rawgraphs.io
Datu veids:Numerical data
Vizualizācijas veids:Bars, Dots/ bubbles, kartes, Relations/ dependencies
Kartes veids:Cartogram/ area cartogram
Relācijas/atkarības veids:Tree hierarchy
Punktu/burbuļu veids:Bubble cloud chart, Scatter plot
Joslu veids:Bar chart
Mijiedarbības veids:Dynamic
Tīmekļa vietne:http://raw.densitydesign.org/
Maksa:Free of charge
Ievades formāti:XLS, Google Docs, OpenRefine, TextEdit, CSV, TSV, CORS-enabled endpoints
Izvades formāts:HTML, SVG
Tehnoloģija:JavaScript
Licence:Apache 2 License
Papildinošie komponenti:This is an extension of D3js
Problēmnovēršanas atbalsts:Yes
Saite:https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/densitydesign-raw
Izmanto ES iestāde vai struktūra:No
Developed by EU institution:No
Novecojis:No