Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsKurš nodrošina datus?
Menu
Pārskats Zināšanu bāze Projekti Sandbox

KURŠ NODROŠINA DATUS?

ES Atvērto datu portālam, kas ir vienotais piekļuves punkts visiem ES datiem, datus nodrošina tikai ES iestādes, aģentūras un citas ES struktūras.

Jo vairāk datu portālam pievieno, jo vieglāk lietotājiem tos atrast un skatīt.

Portāla struktūra ir decentralizēta. Tas nozīmē, ka dati paliek datu sniedzēja vietnē, un datu sniedzējs ir atbildīgs par to pieejamību un kvalitāti.

Metadati 

ES datu sniedzēji portālā ievada metadatus (informāciju par datiem), aprakstot datu kopas, kas publicētas attiecīgās ES iestādes, aģentūras vai struktūras vietnē.

Datu sniedzēji metadatus var ievadīt manuāli, ejot uz sadaļu datu sniedzējiem, vai automātiski  nosūtīt datus RDF formātā.

Metadati glabājas portālā. Portālā dati tiek saskaņotā veidā kataloģizēti, un tos izmanto, lai pārvirzītu lietotājus uz datu sniedzēja vietni, kur lietotāji var piekļūt datiem.

Metadatus portālā glabā divās datubāzēs:

  • parastā cilvēklasāmā datubāzē,
  • mašīnlasāmā RDF datubāzē, lai atvieglotu sadarbspēju un datu pārpublicēšanu.

Mēs strādājam pie risinājuma, kas datus no vietnēm ļaus iegūt (ekstrahēt) automātiski.

Ja nepieciešama sīkāka informācija, sazinieties ar mums.