Aċċess għad-data miftuħa tal-Unjoni Ewropea
EUROPAPortal tad-Data Miftuħa tal-UE copyright
Menu
Ħarsa ġenerali Riżorsi edukattivi Proġetti Sandbox

Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur

© Unjoni Ewropea, 2012-2020.

Il-politika dwar l-użu mill-ġdid tal-Kummissjoni hi implimentata permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2011 dwar l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti tal-Kummissjoni.

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviżi individwali tad-drittijiet tal-awtur), il-kontenut editorjali li jappartieni lill-UE fuq dan is-sit web hu liċenzjat taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dan ifisser li l-użu mill-ġdid hu permess, sakemm jingħata kreditu xieraq u jiġu indikati t-tibdiliet.

Tista’ tkun meħtieġ li tiċċara drittijiet addizzjonali jekk kontenut speċifiku juri individwi privati identifikabbli jew jinkludi xogħlijiet ta’ partijiet terzi. Biex tuża jew tirriproduċi kontenut li mhux proprjetà tal-UE, jista’ jkollok bżonn titlob permess direttament mid-detenturi tad-drittijiet. Software jew dokumenti koperti minn drittijiet ta’ proprjetà industrijali, bħal privattivi, trademarks, disinni reġistrati, logos u ismijiet, huma esklużi mill-politika tal-użu mill-ġdid tal-Kummissjoni u mhumiex liċenzjati lilek.

Il-metadata tal-portal tad-data miftuħa hi ddedikata lid-dominju pubblika skont l-att tad-Dedikazzjoni Universali għad-Dominju Pubbliku Creative Commons CC0 1.0.

Għar-riżorsi ppubblikati kollha, hemm referenza speċifika għal-liċenzja li biha s-sid jagħżel li jirrilaxxa r-riżorsa rispettiva.

Għall-kwistjonijiet l-oħrajn kollha dwar id-drittijiet tal-awtur, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: op-copyright@publications.europa.eu

____________________________________________________

L-informazzjoni f’dan is-sit web hi soġġetta għal dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà, avviż dwar id-drittijiet tal-awtur u regoli relatati mal-protezzjoni tad-data personali.