Aċċess għad-data miftuħa tal-Unjoni Ewropea
EUROPAPortal tad-Data Miftuħa tal-UE disclaimer
Menu
Ħarsa ġenerali Riżorsi edukattivi Proġetti Sandbox

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet iżomm dan is-sit web biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għal data mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (UE) u korpi oħra tal-UE. L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni; f’waqtha u preċiża. Jekk tinġibed l-attenzjoni tagħna għal xi żbalji, aħna nippruvaw nikkoreġuhom.

Madankollu, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward tal-informazzjoni fuq dan is-sit.

Din l-informazzjoni:

  • hi ta’ natura ġenerali biss u mhix intiża biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  • mhix neċessarjament komprensiva, sħiħa, preċiża jew aġġornata;
  • xi drabi hi llinkjata ma’ siti esterni li fuqhom is-servizzi tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet m’għandu ebda kontroll u li għalihom l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jassumi ebda responsabbiltà.

Hu l-għan tagħna li nimminimizzaw it-tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, għandu mnejn li xi data jew informazzjoni fis-sit tagħna nħolqot jew ġiet strutturata f’fajls jew f’formati li mhumiex ħielsa mill-iżbalji u ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna ma jiġix interrott jew affettwat minn problemi bħal dawn. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ tali problemi b’riżultat tal-użu ta’ dan is-sit jew kwalunkwe link estern.

Din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà mhix maħsuba sabiex tillimita r-responsabbiltà tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet bi ksur tar-regoli stipulati fil-liġi nazzjonali applikabbli jew biex teskludi r-responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet li ma jistgħux ikunu esklużi skont dik il-liġi.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà għall-Brexit

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

______________________________________

L-informazzjoni f’dan is-sit web hi soġġetta għal dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà, avviż dwar id-drittijiet tal-awtur u regoli relatati mal-protezzjoni tad-data personali.