Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EU Data Dataverstrekker Gemeenschappelijk Centrum voor o... UDP - Annual rate of urbanisatio...