Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EU Data Dataverstrekker Europees Centrum voor ziekteprev... Mumps data Table 1. Reported mumps cases: ...