Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EUdisclaimer
Menu
Overzicht Kennisbank Projecten Sandbox

disclaimer

Het Bureau voor publicaties onderhoudt deze website om gegevens van de instellingen van de Europese Unie en andere EU-organen beter toegankelijk te maken voor het publiek. Ons doel is deze informatie actueel en accuraat te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren.

Het Bureau voor publicaties aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

  • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
  • is niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date
  • bevat soms links naar externe websites waarover het Bureau voor publicaties geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid draagt

We proberen problemen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. Het Bureau voor publicaties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze website of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Bureau voor publicaties in strijd met de toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Brexit-disclaimer

Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

______________________________________

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke mededeling en een privacyverklaring van toepassing.