Pokaż rezultaty dla: ?

Wszystkie dostępne zbiory danych: 10797

Zaproponuj nowy zbiór danych

Czy uważasz, że w tym portalu powinny się też znaleźć inne dane?

Napisz nam jakie>>

Przeglądaj dane według tematu lub grupy

  • Zagadnienia społeczne

  • Nauka

  • Środowisko

  • Zatrudnienie i praca

  • Życie gospodarcze

  • Finanse

  • Handel

  • Produkcja, technologia i badania

Najczęściej wyszukiwane wyrażenia

zobacz wszystkie » Autorzy

Parlament Europejski (52 zbiory danych) Rada Unii Europejskiej (3 zbiory danych) Komisja Europejska (9761 zbiory danych)

Europejski Bank Centralny (30 zbiory danych) Europejska Służba Działań Zewnętrznych (1 zbiory danych) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2 zbiory danych) Komitet Regionów (2 zbiory danych) Europejski Bank Inwestycyjny (2 zbiory danych) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (1 zbiory danych) Europejski Inspektor Ochrony Danych (4 zbiory danych) Organy i agencje UE (939 zbiory danych)

Czym jest Portal danych?

Szukasz łatwego dostępu do unijnych danych? Chcesz wykorzystać dane na potrzeby badań, artykułu, aplikacji lub w innych celach?

Dobrze trafiłeś - unijny portal otwartych danych to uniwersalny punkt dostępu do coraz bogatszego zakresu danych publikowanych przez instytucje i inne organy Unii Europejskiej.

Dane te można swobodnie wykorzystywać, łączyć i rozpowszechniać do celów komercyjnych i niekomercyjnych.