Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych UE Dane Autor Dyrekcja Generalna ds. Komunikac... Special Eurobarometer 468: Attit...