Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataOm dataportalen
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

EU:s portal för öppna data ger dig enkel tillgång till en växande mängd data från EU:s institutioner och organ. Du får använda uppgifterna för kommersiella och icke-kommersiella ändamål, utan kostnad.

Vi hoppas att du kan använda uppgifterna på innovativa sätt och utnyttja deras ekonomiska potential. Portalen bidrar också till ökad öppenhet och bättre redovisning av EU:s verksamhet.

Det här är EU:s portal för öppna data

EU:s portal för öppna data

EU:s portal för öppna data inrättades 2012, efter kommissionens beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar.

EU-institutionerna uppmanas att i möjligaste mån ge allmänheten tillgång till deras data. Det betyder att data kan användas utan kostnad och utan några upphovsrättsliga hinder.

Vilka är fördelarna med öppna data?

När allmänheten kan använda uppgifterna bidrar det till

  • den ekonomiska utvecklingen i EU
  • ökad öppenhet i EU-institutionerna.

Portalen innehåller följande data:

  • Geografiska, geopolitiska och finansiella data
  • Statistik
  • Valresultat
  • Rättsakter
  • Uppgifter om brottslighet, hälsa, miljö, transporter och forskning

Alla uppgifter är allmänt tillgängliga. De kan användas i databaser, rapporter eller projekt och finns i flera olika digitala format.

Du får använda uppgifterna gratis, men du måste ange källan (läs det rättsliga meddelandet).  En mindre mängd data omfattas av särskilda regler som främst gäller skydd för tredjeparts immateriella rättigheter. En länk till villkoren finns på de aktuella sidorna.

Hur är portalen uppbyggd?

I portalen finns

Vem driver portalen?

Vi som har hand om portalen är ett litet internationellt team på EU:s Publikationsbyrå i Luxemburg. Vi hjälper dataleverantörerna att standardisera uppgifterna, göra dem mer lättillgängliga och lyfta fram dem.

Vi arbetar ständigt med att förbättra portalen.

Banderoller för portalen för öppna data

250x250

468x60

180x150

728x90