Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataApplikationer
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Program

Här hittar du exempel på program och databaser som utvecklats av EU:s institutioner, byråer och andra organ (markerade med en EU-flagga) och av utomstående organisationer. Utforska vårt utbud och upptäck möjligheterna med EU:s öppna data.

AUDITS TO-GÆTHER – revisionssamarbete
AuditS to-GÆther kom på tredje plats i ett hackathon om revision i Prag 2020. Med hjälp av verktyget kan man göra internationella jämförelser av revisioner i förberedelse-...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Med EUSurvey tar du enkelt fram webbenkäter.
Behöver du göra opinionsundersökningar på specifika områden? Snabbt samråda med allmänheten, företag eller andra aktörer? Göra användarenkäter? Registrera konferensdeltagare?...Visa mer
Visualisering av covid-19 i Österrike och världen
På webbplatsen https://www.iconcepts.at/covid19/ används dataserier från två olika källor: för diagrammen i avsnittet om Österrike och dess delstater används data från Österrikes...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Övervakning av covid-19 i Katalonien
Med det här verktyget (bara på katalanska) kan du följa antalet fall av covid-19 i Katalonien.Uppgifterna kommer från den...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Övervakning av covid-19 i Tjeckien
Med det här interaktiva verktyget kan du följa antalet fall av covid-19 i Tjeckien. Du kan söka på region, kön, ålder och smittans ursprung (land).Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Covid-19 och luftföroreningar
Europeiska miljöbyrån har tagit fram ett verktyg så att du kan se hur nedstängningen har påverkat...Visa mer
TIM Open Access
TIM Open Access innehåller fritt tillgängliga data om vetenskap och innovation.Huvuddatabasen har mer än...Visa mer
Galileobaserade appar för insatser mot covid-19
Sedan utbrottet av covid-19 har Europeiska byrån för GNSS sammanställt en databas med appar för att kartlägga och spåra sjukdomens spridning.Sidan med GNSS-applikationer...Visa mer
Europe media monitor – News brief
Europe media monitor (EMM) är ett gratis och helt automatiskt system som analyserar...Visa mer
Medisys – bevakning av medicinsk information
Medisys är ett mediebevakningssystem för händelsebaserad övervakning som snabbt kan identifiera potentiella hot mot folkhälsan med hjälp av information från medierapportering. Visa mer
Nya coronaviruset – översikt
Den här översikten uppdateras dagligen med aktuella uppgifter om fall av covid-19 sedan den 31 december 2019. EU:s smittskyddsmyndighet samlar in och sammanställer...Visa mer
Portalen för europeisk hälsoinformation – en mängd data nära till hands
Portalen för europeisk hälsoinformation drivs av WHO:s Europakontor. Här finns databaser, rapporter och...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
InfringEye – data för att förstå EU:s överträdelsförfaranden
EU-länder som inte följer EU-rätten riskerar böter. Överträdelser av EU-rätten innebär inte bara ekonomiska kostnader – de kan också påverka invånarnas livskvalitet (de flesta...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Stats Monitor
Stats Monitor gör det lättare för...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.
Open TED – enklare tillgång till offentlig upphandling i Europa
Varje vecka publiceras en mängd affärsmöjligheter i EU på nätet.TED (Tenders Electronic Daily) –...Visa mer
Detta är ett program från en utomstående part. Enligt det rättsliga meddelandet, har kommissionen ingen kontroll över programmet och tar inget ansvar för det.

Utgivare

Datakällor

Ämnesområde