Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna data Data Utgivare Publikationsbyrån TED – upphandlingar i EU och övr... EU directive 2004/18 – ...