Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna datadisclaimer
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har tagit fram den här webbplatsen för att ge allmänheten bättre tillgång till data från EU:s institutioner och andra organ. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem.

Publikationsbyrån frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Vi vill framhålla följande om innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som Publikationsbyrån varken har kontroll över eller tar något ansvar för.

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria, och vi kan därför inte garantera att sådana fel inte leder till avbrott eller andra störningar. Publikationsbyrån frånsäger sig emellertid allt ansvar för problem som kan uppstå genom att du använder den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

Brexit-disclaimer

Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

______________________________________

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning och meddelanden om upphovsrätt, skydd av personuppgifter och kakor (cookies).