Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataKnowledge center
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Utbildning och dokumentation

Här hittar du utbildningsmaterial, vägledningar och andra dokument som kan hjälpa dig. Läs också vår rapport om datavisualisering för att skaffa dig en överblick över EU-institutionernas arbetsmetoder och initiativ inom datavisualisering.