Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataRaw
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Verktyg - Raw

Egenskaper Värden
Logotyp:
Beskrivning : "Create custom vector-based visualisations. Primarily conceived as a tool for designers and vis geeks, RAW aims at providing a missing link between spreadsheet applications (e.g. Microsoft Excel, Apple Numbers, Google Docs, OpenRefine, …) and vector graphics editors (e.g. Adobe Illustrator, Inkscape, …)."
Typ av verktyg :Library/Framework
Utgivare:DensityDesign Research Lab
Kontakt:hello@rawgraphs.io
Typ av data:Numerical data
Typ av visualisering:Bars, Dots/ bubbles, kartor, Relations/ dependencies
Typ av karta:Cartogram/ area cartogram
Typ av samband/beroenden:Tree hierarchy
Typ av punkt/bubbla:Bubble cloud chart, Scatter plot
Typ av stapel:Bar chart
Typ av interaktion:Dynamic
Webbplats:http://raw.densitydesign.org/
Pris:Free of charge
Indataformat:XLS, Google Docs, OpenRefine, TextEdit, CSV, TSV, CORS-enabled endpoints
Utdataformat:HTML, SVG
Teknik:JavaScript
Lisens:Apache 2 License
Utökningskomponenter:This is an extension of D3js
Support vid fel:Yes
Länk:https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/densitydesign-raw
Används av EU-institution:No
Developed by EU institution:No
Inaktuellt:No