Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataData visualisation training - Excel
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Projekt - Data visualisation training - Excel

Egenskaper Värden
Logotyp:
Beskrivning: Introduction to Data Visualisation training, created by the Publications Office of the European Commission. Slides 79 to 103 contain information on visualising data in MS Excel.
Liknande verktyg :Microsoft Excel
Type:Training
Fil:D03.02 Data Visualisation Workshop - Excel_v0.01.pptx
Endast behöriga användare:No