Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataData visualisation training - Qlik Sense
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Projekt - Data visualisation training - Qlik Sense

Egenskaper Värden
Logotyp:
Beskrivning: Data visualisation training on Qlik Sense, developed by the Publications Office of the European Union.
Liknande verktyg :Qlik Sense
Type:Training
Fil:D03.02 Data Visualisation Workshop - QlikSense_v0.03.pptx
Endast behöriga användare:No