Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataData Visualisation by the Publication Office of the European Union
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Visualisering - Data Visualisation by the Publication Office of the European Union

Egenskaper Värden
Skärmbild:
Beskrivning: Through this page, you can view an interactive visualisation of Cordis data as published by the Publications Office of the European Union Open Data Portal. The datasets contain all projects funded by the European Union under the sixth, seventh and Horizon 2020 framework programmes for research and technological development. These framework programmes ran from 2002 to 2006, 2007 to 2013, and 2014 to 2020 respectively.
Liknande verktyg :Google-Visualization, D3.js, Gephi
Annan typ:Real-life implementation
Typ av data:Numerical data
Typ av visualisering:Dots/ bubbles
More information:http://52.50.205.146:8890/data-visualisation-pilot/CORDIS/
Endast behöriga användare:No
Får återanvändas:No