Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataLek med visualiseringar
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Lek med visualiseringar - β

Prova olika sätt att visualisera öppna EU-data i vår testmiljö med RAWGraphs (http://rawgraphs.io/).
RAWGraphs använder teckenseparerade värden (dvs. csv- och tsv-filer) och text som kopierats och klistrats in från andra program (t.ex. Microsoft Excel, Google-kalkylblad eller TextEdit). RAWGraphs fungerar också med slutpunkter som stöder CORS (API:er).
Du kan exportera visualiseringar som vektorgrafik (svg) eller rastergrafik (png) och bädda in dem på webbsidan.
RAWGraphs är också en webbapp: Den infogade datan behandlas bara av webbläsaren. Ingen serveråtgärd eller lagring utförs.

Upptäck, experimentera, visualisera: Mycket nöje!