Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAAtklāto datu portāls Dati Publicētājs Eurofound European Quality of Life Survey ... Analytical report: Life ...