Crime rates | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

Crime rates

Visualisation of crime rates and traffic accidents

Country
Slovakia
Publication Date
Nature
Уебсайт
Region
Източна Европа
Sector
Публичен и частен сектор
Type of Use Case
Повторно използване

Text of this article