Проучвания за отворените данни | data.europa.eu
Премини към основното съдържание

data.europa.eu - Официалният портал за европейски данни

Общ преглед

Ангажиментът на Европейския портал за данни по отношение на изследването и обучението в областта на свободно достъпните данни е задача от първостепенно значение. В този раздел ще намерите пълните резултати от изследванията, проведени в рамките на проекта от неговото начало до момента, най-новите доклади, както и добилия известност преглед на постиженията относно зрелостта на свободно достъпните данни, който правим всяка година. Наред с това ние предлагаме сборник от изследвания и документи от други институции.

 • Задълбочени анализи по държави
  • Снимка
   Country insights
  • В този раздел ще намерите задълбочени анализи за състоянието на свободно достъпните данни в европейските държави. В него е включена информация за националните портали за свободно достъпни данни на отделните държави, нивото на зрялост на отворените данни, случаи на употреба, каталози, събития, доклади, новини, онлайн семинари и интервюта по темата. Прочетете повече...
 • Въздействие на свободно достъпните данни
  • Снимка
   Open data impact
  • В доклада относно икономическото въздействие на свободно достъпните данни от 2020 г. е включено изследване на стойността, която свободно достъпните данни създават в Европа. Това е второто по ред проучване на Европейският портал за достъп след доклада, публикуван през 2015 г. В проучването се посочва прогноза за обема на пазара на свободно достъпни данни и за ръста на заетостта за 2025 г. Приведени са примери за ефекта от използването на свободно достъпни данни като повишаване на ефективността и икономии на разходи. Прочетете повече...
 • Изтичане на срока на свободно достъпните данни
  • Снимка
   Open data maturity
  • Определени са показатели за измерване на зрелостта на отворените данни в цяла Европа. Тези показатели обхващат равнището на развитие на националните политики за насърчаване на отворените данни, оценка на функциите, налични на националните портали за данни, както и очакваното въздействие на отворените данни. Прочетете повече...
 • Изследвания
  • Снимка
   Studies
  • Документи, в които се разглеждат различни актуални въпроси, свързани с отворените данни, като например пречки пред работата с отворени данни, набори от данни с висока стойност и споделяне на данни от предприятията към правителствата. Прочетете повече...
 • Използване на случаи
  • Снимка
   Use cases
  • Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето. Прочетете повече...
 • Споделете с нас вашата история