Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

Общ преглед

Ангажиментът на Европейския портал за данни по отношение на изследването и обучението в областта на свободно достъпните данни е задача от първостепенно значение. В този раздел ще намерите пълните резултати от изследванията, проведени в рамките на проекта от неговото начало до момента, най-новите доклади, както и добилия известност преглед на постиженията относно зрелостта на свободно достъпните данни, който правим всяка година. Наред с това ние предлагаме сборник от изследвания и документи от други институции.

Open data maturity

Изтичане на срока на свободно достъпните данни

Определени са показатели за измерване на зрелостта на отворените данни в цяла Европа. Тези показатели обхващат равнището на развитие на националните политики за насърчаване на отворените данни, оценка на функциите, налични на националните портали за данни, както и очакваното въздействие на отворените данни.

Open data impact

Истории за данни

Разгледайте нашите информативни и вдъхновяващи статии за използването на данни от публични хранилища. Илюстрирани с визуализации на данни, те предлагат ценни гледни точки по широк кръг от теми, като околна среда, общество или икономика.

News

Новини и акценти

Прочетете актуална информация от света на отворените данни. Статиите се отнасят до актуални събития, публикации, правни и технически новости, научни изследвания и др.

Newsletter

Бюлетин

Месечно обобщение на най-важните новини, истории за данни, събития и публикации, свързани с отворените данни.

Studies

Изследвания

Документи, в които се разглеждат различни актуални въпроси, свързани с отворените данни, като например пречки пред работата с отворени данни, набори от данни с висока стойност и споделяне на данни от предприятията към правителствата.

Country insights

Задълбочени анализи по държави

В този раздел ще намерите задълбочени анализи за състоянието на свободно достъпните данни в европейските държави. В него е включена информация за националните портали за свободно достъпни данни на отделните държави, нивото на зрялост на отворените данни, случаи на употреба, каталози, събития, доклади, новини, онлайн семинари и интервюта по темата.