Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

Общ преглед

Ангажиментът на Европейския портал за данни по отношение на изследването и обучението в областта на свободно достъпните данни е задача от първостепенно значение. В този раздел ще намерите пълните резултати от изследванията, проведени в рамките на проекта от неговото начало до момента, най-новите доклади, както и добилия известност преглед на постиженията относно зрелостта на свободно достъпните данни, който правим всяка година. Наред с това ние предлагаме сборник от изследвания и документи от други институции.

Open data maturity

Изтичане на срока на свободно достъпните данни

Определени са показатели за измерване на зрелостта на отворените данни в цяла Европа. Тези показатели обхващат равнището на развитие на националните политики за насърчаване на отворените данни, оценка на функциите, налични на националните портали за данни, както и очакваното въздействие на отворените данни.

Open data impact

Истории за данни

Разгледайте нашите информативни и вдъхновяващи статии за използването на данни от публични хранилища. Илюстрирани с визуализации на данни, те предлагат ценни гледни точки по широк кръг от теми, като околна среда, общество или икономика.

News

Новини

Прочетете актуална информация от света на отворените данни. Статиите се отнасят до актуални събития, публикации, правни и технически новости, научни изследвания и др.

Newsletter

Бюлетин

Месечно обобщение на най-важните новини, истории за данни, събития и публикации, свързани с отворените данни.

Use cases

Използване на случаи

ази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Studies

Изследвания

Документи, в които се разглеждат различни актуални въпроси, свързани с отворените данни, като например пречки пред работата с отворени данни, набори от данни с висока стойност и споделяне на данни от предприятията към правителствата.

Country insights

Задълбочени анализи по държави

В този раздел ще намерите задълбочени анализи за състоянието на свободно достъпните данни в европейските държави. В него е включена информация за националните портали за свободно достъпни данни на отделните държави, нивото на зрялост на отворените данни, случаи на употреба, каталози, събития, доклади, новини, онлайн семинари и интервюта по темата.