Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaal Andmed Andmete avaldaja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse... Gender Equality Index