Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EUVoor ontwikkelaars
Menu
Overzicht Kennisbank Projecten Sandbox

Voor ontwikkelaars

U kunt de EU-datasets van het Opendataportaal van de EU (EU ODP) gebruiken om eigen toepassingen te ontwikkelen. U kunt daarvoor kiezen uit twee API’s: een REST API en een SPARQL-endpoint.

REST API

De eerste mogelijkheid is de REST API. De belangrijkste functies van het portaal zijn via deze API (Application Programming Interface) beschikbaar. Bijna alles wat u met de webinterface kunt doen, kunt u ook met deze API bereiken. U kunt de ontvangen gegevens door uw eigen programma laten bewerken en daarna gebruiken om nieuwe API-opdrachten te vormen.

De basis-URL van de nieuwe API is : https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/

Het formaat voor request en response is JSON (zie RFC 4627). Maar als de response een dataset bevat, wordt deze ook in RDF/XML-formaat verstrekt, doorgaans opgenomen in de JSON-response.

De oude CKAN-API is nog steeds beschikbaar (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), maar we raden u aan om te migreren naar de nieuwe API, die dichter bij ons datamodel staat.

U vindt de specificaties van de nieuwe API in OpenAPI-formaat op SwaggerHub: https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/

U kunt de beschrijving in OpenAPI-fromaat ook downloaden:eu-odp_openapi.yaml

Meer informatie over de REST API vindt u op de volgende pagina’s:

Let op: De API-functies kunnen alleen met de HTTP POST-methode worden aangeroepen. Voor API-opdrachten waarmee gegevens in het systeem worden gewijzigd, is authenticatie vereist. De inloggevens worden door het ODP-team verstrekt. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

SPARQL-endpoint

U kunt het EU ODP ook benaderen via het machineleesbare SPARQL-endpoint, dat u de mogelijkheid geeft om RDF-beschrijvingen van datasets te doorzoeken. Let op: anonieme gebruikers kunnen alleen informatie opvragen.

Op de pagina Linked data vindt u een webinterface voor SPARQL-queries.

Voor geprogrammeerde toepassingen is er ook een machineleesbaar endpoint: https://data.europa.eu/euodp/sparqlep

U vindt de SPARQL-specificaties u op de W3C-website: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. De modellen die worden gebruikt om de EU ODP-datasets te beschrijven, zijn te vinden op de pagina Linked data onder Vocabularium metadata.

Meer informatie over het SPARQL-endpoint vindt u op de volgende pagina’s:

RDF-datamodel

Het DCAT Application Profile for Data Portals in Europe (DCAT-AP) is een DCAT-specificatie ter beschrijving van datasets van de publieke sector in Europa. DCAT-AP is ontwikkeld om datasets op diverse dataportalen tegelijk te kunnen zoeken, ongeacht land of sector.

Het volgende hoofdstuk is ontleend aan DCAT-AP versie 1.1, in zijn definitieve vorm: https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11.

DCAT-AP-terminologie

Een applicatieprofiel is een specificatie die termen van een of meer basisnormen overneemt, maar  deze specifieker maakt door verplichte, aanbevolen en facultatieve elementen te definiëren ten behoeve van een bepaalde toepassing, aangevuld met aanbevelingen voor de te gebruiken gecontroleerde vocabularia.
Een dataset is een verzameling gegevens, die door één enkele bron wordt gepubliceerd of onderhouden, en die in een of meer formaten toegankelijk is of gedownload kan worden.
Een dataportaal is een webgebaseerd systeem dat een datacatalogus omvat met beschrijvingen van datasets, alsmede diensten waarmee die datasets kunnen worden gevonden en hergebruikt.
In de volgende onderdelen worden klassen en property’s ingedeeld in de categorieën “verplicht”, “aanbevolen” en “facultatief”. Hieronder wordt uitgelegd wat deze termen betekenen.

  • Verplichte klasse : Een gegevensontvanger MOET informatie over instanties van deze klasse kunnen verwerken. Een gegevenszender MOET informatie over instanties van deze klasse verstrekken.
  • Aanbevolen klasse: Een gegevenszender ZOU informatie over instanties van deze klasse MOETEN verstrekken. Een gegevenszender MOET informatie over instanties van deze klasse verstrekken, als die beschikbaar is. Een gegevensontvanger MOET informatie over instanties van deze klasse kunnen verwerken.
  • Facultatieve klasse: Een ontvanger MOET informatie over instanties van deze klasse kunnen verwerken. Een zender KAN de informatie over instanties van deze klasse verstrekken, maar is daartoe niet verplicht.
  • Verplichte property: Een ontvanger MOET de informatie voor deze property kunnen verwerken. Een zender MOET de informatie voor deze property verstrekken.
  • Aanbevolen property: Een ontvanger MOET de informatie voor deze property kunnen verwerken. Een zender ZOU de informatie voor deze property MOETEN verstrekken, als die beschikbaar is.
  • Facultatieve property: Een ontvanger MOET de informatie voor deze property kunnen verwerken. Een zender KAN de informatie voor deze property verstrekken, maar is daartoe niet verplicht.

Het applicatieprofiel neemt termen over van verschillende bestaande specificaties. De hieronder gespecificeerde klassen en property’s zijn overgenomen uit de volgende namespaces:

DCAT-AP-OP

OP voegt aan het hierboven beschreven DCAT-AP-model extra property’s toe om informatie te kunnen weergeven die geen deel uitmaakt van DCAT-AP (bv. alternatieve titel voor datasets en aantal downloads).

DCAT-AP-OP voegt geen nieuwe klassen toe aan DCAT-AP, behalve DatasetDescription. Afgezien daarvan worden alleen property’s toegevoegd aan bepaalde DCAT-AP-klassen.

Meer informatie over details over het DCAT-AP-OP-model vindt u in DCAT-AP-OP specifications (alleen in het Engels).

 

Het EU-Opendataportaal ondersteunt ook de profieluitbreidingen GeoDCAT en StatDCAT.

 

SPARQL-endpoint: voorbeelden van zoekopdrachten

Voorbeelden van mogelijke zoekopdrachten vindt u op de pagina Linked data van het opendataportaal van de EU.