Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Latest content

Skip results of view Latest content
  • Data story06 Δεκέμβριος 2023

Digital literacy in the EU: A roadmap

Digital skills are becoming increasingly essential for both personal and professional life . Currently, more than 90 % of jobs in Europe require basic digital knowledge alongside traditional...

Overview

Academy

Get access to your open data learning hub.

Data stories

Explore inspiring stories about open data and related topics.

News

Stay informed about developments on open data.

Open data maturity

Get insights on the evolution of European countries’ open data maturity.

Data visualisation guide

Learn how to use data visualisation in the best way possible for your publications and presentations.

Highlighted content

Skip results of view Highlighted content
Open data and AI: A symbiotic relationship for progress
  • Data story09 Ιούνιος 2023

Open data and AI: A symbiotic relationship for progress

Artificial Intelligence (AI) systems are complex mathematical models trained on data. These systems are designed to process and analyse large volumes of data with the purpose of recognising...

Εκδηλώσεις Ανοιχτών Δεδομένων