COVID-19 | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Uradni portal za evropske podatke

COVID-19

Izbrane in opisane so najpomembnejše in najbolj aktualne zbirke podatkov, pobude, poročila in članki o COVID-19. Ti so napisani v v obliki uredniških zapisov na voljo javnosti za raziskovanje.
Skip results of view COVID-19