Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Uradni portal za evropske podatke

Pregled

Zavezanost Evropskega podatkovnega portala k raziskavam in učenju na področju odprtih podatkov je bistvenega pomena. V tem razdelku si lahko ogledate celotno zbirko rezultatov raziskav, ki so bile izpeljane od ustanovitve projekta do danes, vsebuje pa tudi najnovejša poročila in že tradicionalen pregled s področja zrelosti odprtih podatkov, ki ga pripravimo vsako leto. Poleg tega je na voljo tudi izbor pomembnih raziskav in člankov, ki jih pripravljajo druge ustanove.

Open data maturity

Zrelost odprtih podatkov

Za merjenje zrelosti odprtih podatkov po vsej Evropi se uporablja več kazalnikov. Ti kazalniki zajemajo stopnjo razvoja nacionalnih politik, ki spodbujajo odprte podatke, oceno funkcij, ki so na voljo na nacionalnih podatkovnih portalih, in pričakovani učinek odprtih podatkov.

Open data impact

Zgodbe o podatkih

Oglejte si naše informativne in navdihujoče članke, ki temeljijo na podatkih iz javnih odložišč. Z vizualizacijo podatkov nudijo dragocene vpoglede v različne teme, kot so okolje, družba ali gospodarstvo.

News

Novice

Najnovejše informacije iz sveta odprtih podatkov. Članki vsebujejo med drugim informacije o najnovejših dogodkih, publikacijah, pravnem in tehničnem razvoju in raziskavah.

Newsletter

Bilten

Mesečni povzetek najpomembnejših novic, zgodb o podatkih, dogodkov in publikacij, povezanih z odprtimi podatki.

Use cases

Primeri uporabe

Ta del portala vsebuje primere uporabe s strani izdajateljev in ponovnih uporabnikov odprtih podatkov. Spodaj navedeni primeri uporabe so zbrani prek obrazca „Povejte nam svojo zgodbo“ na portalu ali pa so nam bili posredovani prek drugih kontaktov. Ta rubrika portala se bo sčasoma povečevala.

Studies

Študije

Zbirka dokumentov o različnih pomembnih temah v zvezi z odprtimi podatki, kot so ovire pri delu z odprtimi podatki, nabori podatkov velike vrednosti in souporaba podatkov med državnimi upravami in podjetji.

Country insights

Vpogled po državah

V tem razdelku so zbrani vpogledi v stanje na področju odprtih podatkov v evropskih državah. Razdelek vsebuje informacije o državnih portalih odprtih podatkov in stopnji zrelosti odprtih podatkov, primere uporabe, kataloge, dogodke, poročila, novice, spletne seminarje ter intervjuje s področja odprtih podatkov.