Odprti podatki v Evropi | Vpogled po državah | data.europa.eu
Skip to main content

data.europa.eu - Uradni portal za evropske podatke

Vpogled po državah

V tem razdelku so zbrani vpogledi v stanje na področju odprtih podatkov v evropskih državah. Razdelek vsebuje informacije o državnih portalih odprtih podatkov in stopnji zrelosti odprtih podatkov, primere uporabe, kataloge, dogodke, poročila, novice, spletne seminarje ter intervjuje s področja odprtih podatkov.