Open Data in Europe 2017 | data.europa.eu
Pasar al contenido principal
European data
data.europa.eu
El portal oficial de datos europeos

Open Data in Europe 2017

  {
"overview":
{
"ready":
{
"presence":
{
"now": 79,
"then": 68
},
"natcoord":
{
"now": 87,
"then": 50
},
"licensing":
{
"now": 89,
"then": 76
},
"use":
{
"now": 67,
"then": 56
},
"total": 72
},
"maturity":
{
"usability":
{
"now": 68,
"then": 61
},
"reuse":
{
"now": 77,
"then": 60
},
"spread":
{
"now": 90,
"then": 79
},
"total": 76
},
"impact":
{
"political":
{
"now": 57,
"then": 42
},
"social":
{
"now": 49,
"then": 26
},
"economic":
{
"now": 54,
"then": 51
}
}
},
"country":
{
"Maximum":
{
"policy":
{
"presence": 400,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 300,
"total": 1220
},
"maturity":
{
"usability": 90,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 280
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1500
},
"EU28 Avg.":
{
"policy":
{
"presence": 316,
"natcoord": 121,
"licensing": 71,
"use": 202,
"total": 873
},
"maturity":
{
"usability": 61,
"reusability": 108,
"spread": 45,
"total": 214
},
"impact":
{
"political": 69,
"social": 29,
"economic": 65,
"total": 163
},
"total": 1088
},
"Austria":
{
"policy":
{
"presence": 315,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 240,
"total": 910
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 240
},
"impact":
{
"political": 70,
"social": 15,
"economic": 50,
"total": 135
},
"total": 1150,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_austria_2017.pdf"
},
"Belgium":
{
"policy":
{
"presence": 295,
"natcoord": 120,
"licensing": 65,
"use": 205,
"total": 790
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 15,
"economic": 50,
"total": 105
},
"total": 1020,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_belgium_2017.pdf"
},
"Bulgaria":
{
"policy":
{
"presence": 360,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 220,
"total": 920
},
"maturity":
{
"usability": 75,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 215
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 30,
"economic": 60,
"total": 130
},
"total": 1135,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_bulgaria_2017.pdf"
},
"Croatia":
{
"policy":
{
"presence": 270,
"natcoord": 110,
"licensing": 80,
"use": 255,
"total": 895
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 250
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 60,
"economic": 30,
"total": 180
},
"total": 1145,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_croatia_2017.pdf"
},
"Cyprus":
{
"policy":
{
"presence": 325,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 255,
"total": 950
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 80,
"spread": 50,
"total": 180
},
"impact":
{
"political": 70,
"social": 60,
"economic": 30,
"total": 160
},
"total": 1130,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_cyprus_2017.pdf"
},
"Czech Republic":
{
"policy":
{
"presence": 385,
"natcoord": 100,
"licensing": 70,
"use": 170,
"total": 815
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 120,
"spread": 30,
"total": 200
},
"impact":
{
"political": 30,
"social": 0,
"economic": 60,
"total": 90
},
"total": 1015,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_czech-republic_2017.pdf"
},
"Denmark":
{
"policy":
{
"presence": 245,
"natcoord": 120,
"licensing": 75,
"use": 135,
"total": 710
},
"maturity":
{
"usability": 20,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 160
},
"impact":
{
"political": 20,
"social": 15,
"economic": 100,
"total": 135
},
"total": 870,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_denmark_2017.pdf"
},
"Estonia":
{
"policy":
{
"presence": 250,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 155,
"total": 655
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 220
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 875,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_estonia_2017.pdf"
},
"Finland":
{
"policy":
{
"presence": 350,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 285,
"total": 1100
},
"maturity":
{
"usability": 85,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 255
},
"impact":
{
"political": 80,
"social": 45,
"economic": 120,
"total": 245
},
"total": 1355,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_finland_2017.pdf"
},
"France":
{
"policy":
{
"presence": 380,
"natcoord": 130,
"licensing": 70,
"use": 240,
"total": 1120
},
"maturity":
{
"usability": 90,
"reusability": 120,
"spread": 35,
"total": 245
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1365,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_france_2017.pdf"
},
"Germany":
{
"policy":
{
"presence": 340,
"natcoord": 90,
"licensing": 65,
"use": 135,
"total": 790
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 30,
"economic": 90,
"total": 160
},
"total": 1050,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_germany_2017.pdf"
},
"Greece":
{
"policy":
{
"presence": 350,
"natcoord": 130,
"licensing": 75,
"use": 165,
"total": 915
},
"maturity":
{
"usability": 25,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 165
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 45,
"economic": 30,
"total": 195
},
"total": 1080,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_greece_2017.pdf"
},
"Hungary":
{
"policy":
{
"presence": 175,
"natcoord": 140,
"licensing": 30,
"use": 215,
"total": 610
},
"maturity":
{
"usability": 30,
"reusability": 30,
"spread": 50,
"total": 110
},
"impact":
{
"political": 20,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 50
},
"total": 720,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_hungary_2017.pdf"
},
"Iceland":
{
"policy":
{
"presence": 100,
"natcoord": 50,
"licensing": 55,
"use": 35,
"total": 270
},
"maturity":
{
"usability": 40,
"reusability": 60,
"spread": 35,
"total": 135
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 405,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_iceland_2017.pdf"
},
"Ireland":
{
"policy":
{
"presence": 400,
"natcoord": 140,
"licensing": 75,
"use": 270,
"total": 1185
},
"maturity":
{
"usability": 90,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1445,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_ireland_2017.pdf"
},
"Italy":
{
"policy":
{
"presence": 365,
"natcoord": 120,
"licensing": 80,
"use": 190,
"total": 985
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 100,
"social": 60,
"economic": 70,
"total": 230
},
"total": 1215,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_italy_2017.pdf"
},
"Latvia":
{
"policy":
{
"presence": 305,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 135,
"total": 820
},
"maturity":
{
"usability": 60,
"reusability": 110,
"spread": 35,
"total": 205
},
"impact":
{
"political": 80,
"social": 0,
"economic": 80,
"total": 160
},
"total": 1025,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_latvia_2017.pdf"
},
"Liechtenstein":
{
"policy":
{
"presence": 5,
"natcoord": 0,
"licensing": 0,
"use": 0,
"total": 5
},
"maturity":
{
"usability": 0,
"reusability": 0,
"spread": 0,
"total": 0
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 0,
"total": 0
},
"total": 5,
"trend": "Beginner",
"file": "country-factsheet_liechtenstein_2017.pdf"
},
"Lithuania":
{
"policy":
{
"presence": 220,
"natcoord": 110,
"licensing": 70,
"use": 85,
"total": 685
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 60,
"spread": 50,
"total": 160
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 30,
"economic": 80,
"total": 200
},
"total": 845,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_lithuania_2017.pdf"
},
"Luxembourg":
{
"policy":
{
"presence": 380,
"natcoord": 140,
"licensing": 75,
"use": 270,
"total": 1000
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 270
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 15,
"economic": 30,
"total": 135
},
"total": 1270,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_luxembourg_2017.pdf"
},
"Malta":
{
"policy":
{
"presence": 210,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 25,
"total": 485
},
"maturity":
{
"usability": 15,
"reusability": 60,
"spread": 0,
"total": 75
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 560,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_malta_2017.pdf"
},
"Netherlands":
{
"policy":
{
"presence": 395,
"natcoord": 130,
"licensing": 80,
"use": 265,
"total": 1140
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 240
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 30,
"economic": 120,
"total": 270
},
"total": 1380,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_netherlands_2017.pdf"
},
"Norway":
{
"policy":
{
"presence": 395,
"natcoord": 100,
"licensing": 80,
"use": 240,
"total": 980
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 100,
"spread": 50,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 45,
"economic": 30,
"total": 165
},
"total": 1210,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_norway_2017.pdf"
},
"Poland":
{
"policy":
{
"presence": 295,
"natcoord": 80,
"licensing": 65,
"use": 185,
"total": 735
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 110,
"spread": 35,
"total": 195
},
"impact":
{
"political": 50,
"social": 30,
"economic": 30,
"total": 110
},
"total": 930,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_poland_2017.pdf"
},
"Portugal":
{
"policy":
{
"presence": 240,
"natcoord": 30,
"licensing": 80,
"use": 95,
"total": 495
},
"maturity":
{
"usability": 45,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 215
},
"impact":
{
"political": 20,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 50
},
"total": 710,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_portugal_2017.pdf"
},
"Romania":
{
"policy":
{
"presence": 340,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 270,
"total": 920
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 30,
"economic": 30,
"total": 100
},
"total": 1180,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_romania_2017.pdf"
},
"Slovakia":
{
"policy":
{
"presence": 325,
"natcoord": 110,
"licensing": 65,
"use": 260,
"total": 930
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 120,
"spread": 30,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 0,
"economic": 50,
"total": 170
},
"total": 1160,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_slovakia_2017.pdf"
},
"Slovenia":
{
"policy":
{
"presence": 350,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 265,
"total": 1025
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 80,
"spread": 50,
"total": 210
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 60,
"economic": 50,
"total": 200
},
"total": 1235,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_slovenia_2017.pdf"
},
"Spain":
{
"policy":
{
"presence": 370,
"natcoord": 130,
"licensing": 70,
"use": 280,
"total": 1150
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1410,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_spain_2017.pdf"
},
"Sweden":
{
"policy":
{
"presence": 305,
"natcoord": 80,
"licensing": 65,
"use": 160,
"total": 755
},
"maturity":
{
"usability": 60,
"reusability": 110,
"spread": 50,
"total": 220
},
"impact":
{
"political": 50,
"social": 15,
"economic": 80,
"total": 145
},
"total": 975,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_sweden_2017.pdf"
},
"Switzerland":
{
"policy":
{
"presence": 215,
"natcoord": 110,
"licensing": 60,
"use": 185,
"total": 600
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 70,
"spread": 50,
"total": 170
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 770,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_switzerland_2017.pdf"
},
"United Kingdom":
{
"policy":
{
"presence": 320,
"natcoord": 130,
"licensing": 60,
"use": 215,
"total": 965
},
"maturity":
{
"usability": 55,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 235
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 60,
"economic": 90,
"total": 240
},
"total": 1200,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_united-kingdom_2017.pdf"
}
}
}

Open Data in Europe 2017

A series of indicators have been selected to measure Open Data maturity across Europe. These indicators cover the level of development of national policies promoting Open Data, an assessment of the features made available on national data portals as well as the expected impact of Open Data.

Ir a la sección

Visión general

Disponibilidad de los datos abiertos: política y uso

0% Política en materia de presencia
 
0% Coordinación nacional
 
0% Normas de concesión de licencias
 
0% Uso de los datos
 

Desarrollo del portal

0% Utilizabilidad
 
0% Reutilizabilidad de los datos
 
0% Distribución de los datos entre los distintos ámbitos
 

Disponibilidad de los datos abiertos: impacto

0% Político
 
0% Social
 
0% Económico
 

Disponibilidad de los datos abiertos: 0%

Desarrollo del portal: 0%

Situación del país

Información detallada del país

Skip detailed country view table
  Disponibilidad de los datos abiertos: política y uso Desarrollo del portal Disponibilidad de los datos abiertos: impacto  
País Política en materia de presencia Coordinación nacional Normas de concesión de licencias Uso de los datos Utilizabilidad Reutilizabilidad de los datos Distribución de los datos entre los distintos ámbitos Político Social Económico Disponibilidad de los datos abiertos: política y uso Disponibilidad de los datos abiertos: impacto Desarrollo del portal Total

Mapa de desarrollo del país