Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСНачална страница
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Порталът за отворени данни на Европейския съюз ви дава достъп до отворени данни, публикувани от институциите и органите на ЕС. Всички данни в каталога могат да бъдат използвани безплатно с търговска или нетърговска цел.

Актуално

Antibiotic resistance in Europe

Честит рожден ден, EU-OSHA!

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) в Билбао, Испания, чества 25 години работа за по-безопасни и по-здравословни условия на труд. От помощ за превенция на свързани с работата заболявания до идентифициране на възникващи рискове, от наблюдение на опасни вещества до провеждане на информационни кампании и присъждане на награди, EU-OSHA помага за управлението на здравето и безопасността на работното място и за повишаване на осведомеността в целия ЕС от 1994 г. насам.

Разгледайте уебсайта на EU-OSHA, за да научите повече за невероятната работа на тази агенция във връзка с безопасността и здравето на работниците.

Можете също така да проучите наборите от данни на EU-OSHA или публикациите в OSHwiki.

EU-OSHA_25years

 

Twitter


EU DATATHON 2019