Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСVisualisations
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Проекти

В колекцията от проекти се прави преглед на информационни табла, инфографики и визуализации, които могат или не могат да бъдат използвани повторно.