Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Survey - EU Open Data PortalEU Open Data Explained - new webinar availableCovid-19 Coronavirus dataReference list for COVID-19 Member States measures for maritime transportSARS-CoV-2 disinfection - lists of disinfectant active substances and products

EU Datathon 2020: Καινοτομία για την Ευρώπη με τα ανοιχτά δεδομένα

Η τέταρτη έκδοση του ετήσιου διαγωνισμού για τα ανοιχτά δεδομένα της ΕΕ, EU Datathon, κορυφώθηκε με τη διαδικτυακή εκδήλωση για τη λήξη του EU Datathon 2020 στις 15 Οκτωβρίου 2020. Με 121 συμμετοχές από όλον τον κόσμο, η φετινή έκδοση προσέλκυσε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων στην ιστορία του διαγωνισμού. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι υπέβαλαν ενδιαφέρουσες και καινοτόμες προσεγγίσεις και λύσεις για να βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις της ΕΕ με τη χρήση ανοικτών δεδομένων της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για τις νικήτριες ομάδες και επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

EU DATATHON 2020

 

Twitter


EU DATATHON 2019