Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Survey - EU Open Data PortalCovid-19 Coronavirus dataList of airports located in affected areas with high risk of transmission of the CoViD-19 infectionReference list for COVID-19 Member States measures for maritime transportSARS-CoV-2 disinfection - lists of disinfectant active substances and products

Κοροναϊός (COVID-19) — Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Ας δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την επιδημία του ιού COVID 19:

  • παρέχει καθημερινά επικαιροποιημένη ενημέρωση
  • καθοδηγεί τις κυβερνήσεις, τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το κοινό
  • στηρίζει την ανάπτυξη και την έγκριση θεραπευτικών αγωγών και εμβολίων
  • Βοηθά στον συντονισμό της κρίσης (συμπεριλαμβανομένων του επαναπατρισμού και της ανθρωπιστικής βοήθειας)
  • θέτει σε εφαρμογή συνοριακούς ελέγχους
  • βοηθά στον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού και στον συντονισμό της προξενικής συνδρομής.

Δείτε σ΄ αυτόν τον σύνδεσμο τις

τελευταίες πληροφορίες.

Η Eurostat συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την COVID-19. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μια βάση που καθιστά δυνατή τη μέτρηση των επιπτώσεων της κρίσης, την εξέταση της κρίσης υπό ευρύτερο πρίσμα ή την παρακολούθηση της εξέλιξής της.

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης την κατάσταση μέσω της έρευνας που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

bill-oxford-by-unsplash

 

Twitter


EU DATATHON 2019