Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox
Maintenance message (el)

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Safe and secure truck parking areas

Θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί μας ως εμπειρογνώμονας;

Είστε εμπειρογνώμονας στους τομείς της απεικόνισης δεδομένων, των ανοικτών δεδομένων ή του σημασιολογικού ιστού; Τότε μπορείτε να εγγραφείτε στον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων μας!

Απαντήστε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που προκηρύχθηκε πρόσφατα από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατάλογος που θα προκύψει από αυτή την πρόσκληση θα ισχύει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024. Η Υπηρεσία Εκδόσεων θα τον χρησιμοποιεί για να ζητά βοήθεια από εμπειρογνώμονες, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Τι περιμένετε λοιπόν; Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κάντε αίτηση τώρα.

 

Twitter


EU DATATHON 2019