Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalArendajatele
Menu
Ülevaade Õppematerjalid Projektid Sandbox

Arendajatele

Euroopa Liidu avatud andmete portaali eesmärk on soodustada ELi andmekogumite kasutamist kolmandate poolte rakenduste loomisel. Selleks pakutakse arendajatele andmekogumite otsinguks kahte rakendusliidest: REST API ja SPARQL endpoint.

REST API

Üks võimalus pääseda juurde ELi avatud andmete portaalile on kasutada rakendust REST API. Portaali kõik peamised funktsioonid on rakendusliidese (API) vahendusel kättesaadavad. Viimane hõlmab kõiki veebiliidese kasutusvõimalusi. Saadud teavet võib seega kasutada välise koodi vahendusel, et seda muuta, ajakohastada või kasutada viitena ning luua uusi sisendeid portaali API-ga suhtlemisel.

Programmeerimise otstarbeks on API kättesaadav järgmisel põhiaadressil: https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/

Päringute ja vastuste tekstivorming on alati JSON (lisateave: RFC 4627). Vaatamata sellele pakuvad andmekogumite üksikasju võimaldavad teenused vastuse ka RDF/XML-vormingus, mis on tavaliselt lisatud manusena JSON-vastusesse.

Pärandrakendus API, mis põhineb CKAN-tarkvaral, on siiski veel kättesaadav (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), kuid julgustame arendajaid üle minema uuele API-le, mis on sarnasem meie andmemudelile.

Uue rakendusliidese spetsifikatsioonid avaldatakse OpenAPI-vormingus platvormil SwaggerHub: https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/

OpenAPI-vormingus olev kirjeldus on samuti kättesaadav allalaadimiseks: eu-odp_openapi.yaml

Lisateavet REST API kohta saate järgmistelt lehekülgedelt:

Märkus: API-kutsed tuleb sisestada POST HTTP-meetodi vahendusel. Mõnede API-kutsete (neid, mis mõjutavad süsteemis olevaid andmeid) puhul on nõutav avatud andmete portaali meeskonna poolt antud sisselogimisandmete kasutamine. Lisateabe saamiseks võtke palun meiega ühendust:

SPARQL EndPoint

Üks võimalus ELi avatud andmete portaalile juurde pääsemiseks on kasutada masinloetavat SPARQL endpointi, mis võimaldab teha päringuid andmekogumite RDF-vormingus kirjeldustes. Märkus: anonüümsed kasutajad saavad teha vaid teabeotsingute päringuid.

Vastavalt lingitud andmete leheküljel esitatud teabele, on SPARQL-päringute sisestamiseks olemas graafiline kasutajaliides.

Programmeerimise otstarbel on masinloetav otspunkt kättesaadav järgmisel aadressil: https://data.europa.eu/euodp/sparqlep

SPARQLi spetsifikatsioonid leiate W3C veebisaidilt: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Ülevaate ELi avatud andmete portaali kataloogides sisalduvate andmekogumite kirjeldamiseks kasutatavatest mudelitest leiate lingitud andmete lehekülje jaotisest „Metaandmete sõnastik“.

Lisateabe saamiseks rakenduse SPARQL endpoint kohta, tutvuge palun järgmiste lehekülgedega:

RDF-vormingus andmemudel

Euroopa andmeportaalide DCAT-rakendusprofiil (DCAT-AP) on DCATil põhinev spetsifikatsioon Euroopa avaliku sektori andmekogumite kirjeldamiseks. Seda kasutatakse peamiselt selleks, et võimaldada andmeportaalides andmekogumite ristotsingut ning hõlbustada avaliku sektori andmete otsingut piiri- ja valdkonnaüleselt.

Järgmine peatükk on väljavõte lõplikust spetsifikatsiooni DCAT-AP versioonist 1.1, mille võite leida siit: https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11.

DCAT-rakendusprofiilis kasutatav terminoloogia

Rakendusprofiil on spetsifikatsioon, mis taaskasutab ühe või enama alusstandardi terminoloogiat, lisades spetsiifikat, tuvastades kohustuslikud, soovituslikud ja valikulised elemendid, mida kasutada konkreetse rakenduse puhul ning esitades soovitusi kontrollitud sõnaloendite kasutamiseks.
Andmekogum on andmete kogu, mida avaldab või haldab üks allikas, ning mis on kättesaadav või allalaaditav ühes või enamas vormingus.
Andmete portaal on veebipõhine süsteem, mis sisaldab andmekogude kirjeldustega andmete kataloogi ja osutab teenuseid, mis võimaldavad andmekogude leidmist ja nende taaskasutamist.
Järgmistes jaotistes on klassid ja atribuudid rühmitatud pealkirjade „kohustuslik“, „soovituslik“ ja „valikuline“ alla. Neil mõistetel on järgmine tähendus.

  • Kohustuslik klass: andmete vastuvõtja PEAB olema suuteline töötlema teavet klassi eksemplaride kohta; andmete saatja PEAB esitama teavet klassi eksemplaride kohta.
  • Soovituslik klass: andmete saatja PEAKS esitama teavet klassi eksemplaride kohta; andmete saatja PEAB esitama teavet klassi eksemplaride kohta, kui selline teave on kättesaadav; andmete vastuvõtja PEAB olema suuteline töötlema teavet klassi eksemplaride kohta.
  • Valikuline klass: andmete vastuvõtja PEAB olema suuteline töötlema teavet klassi eksemplaride kohta; andmete saatja VÕIB esitada teavet klassi eksemplaride kohta, kuid ei ole kohustatud seda tegema.
  • Kohustuslik atribuut: andmete vastuvõtja PEAB olema suuteline töötlema asjaomast atribuuti käsitlevat teavet; andmete saatja PEAB esitama asjaomast atribuuti käsitleva teabe.
  • Soovituslik atribuut: andmete vastuvõtja PEAB olema suuteline töötlema asjaomast atribuuti käsitlevat teavet; andmete saatja PEAKS esitama asjaomast atribuuti käsitleva teabe, kui see on kättesaadav.
  • Valikuline atribuut: andmete vastuvõtja PEAB olema suuteline töötlema asjaomast atribuuti käsitlevat teavet; andmete saatja VÕIB esitada asjaomast atribuuti käsitleva teabe, kuid ei ole kohustatud seda tegema.

Rakendusprofiil taaskasutab erinevate olemasolevate spetsifikatsioonide terminoloogiat. Järgmistes jaotistes nimetatud klassid ja atribuudid on võetud järgmistest nimeruumidest:

DCAT-AP-OP

Lisaks eespool kirjeldatud DCAT-AP mudelile on avatud andmete portaal lisanud täiendavaid atribuute, et väljendada teavet, mis ei kuulu DCAT-AP alla (nt andmekogude alternatiivne nimetus, allalaadimiste arv jaotuste kohta).

Põhimõttelisalt ei lisa DCAT-AP-OP spetsifikatsiooni DCAT-AP ühtegi klassi, välja arvatud „DatasetDescription“. DCAT-AP-OP lisab vaid atribuute mõnda DCAT-APi klassi.

Lisateavet mudeli DCAT-AP-OP kohta leiate DCAT-AP-OPi spetsifikatsioonidest (vaid inglise keeles).

 

ELi avatud andmete portaal toetab ka GEO DCAT ja DCAT-STAT laiendeid.

 

 

SPARQLi lõpp-punkt: näidispäringud

Näited päringutest, mida on võimalik teha, leiate ELi avatud andmete portaali lehelt „Lingitud andmed”.