Taispeáin torthaí ina bhfuil: ?

Líon iomlán na dtacar sonraí atá ar fáil: 10727

An bhfuil tacar sonraí le moladh agat?

An bhfuil sonraí ba mhaith leat a aimsiú ar an tairseach?

Déan moladh anseo>>

Brabhsáil tacair sonraí de réir ábhair nó grúpaí

  • Science

  • Employment and working conditions

  • Social questions

  • Environment

  • Economics

  • Finance

  • Trade

  • Production, technology and research

Téarmaí coitianta

amharc ar gach ceann » Foilsitheoirí

Parlaimint na hEorpa (52 tacair shonraí) Comhairle an Aontais Eorpaigh (3 tacair shonraí) An Coimisiún Eorpach (9708 tacair shonraí)

An Banc Ceannais Eorpach (30 tacair shonraí) An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (1 tacair shonraí) Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2 tacair shonraí) Coiste na Réigiún (2 tacair shonraí) An Banc Eorpach Infheistíochta (2 tacair shonraí) An tOmbudsman Eorpach (1 tacair shonraí) An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (4 tacair shonraí) Comhlacht nó gníomhaireacht de chuid an AE (920 tacair shonraí)

Cad é atá i gceist leis an Tairseach Sonraí seo?

An dteastaíonn uait fáil a bheith agat go héasca ar shonraí AE? An dteastaíonn uait sonraí a athúsáid do thaighde, d’alt, d’fheidhmchlár nó do chuspóir éigin eile?

Tá tú san áit cheart. Tá Tairseach Sonraí Oscailte an AE ina pointe amháin rochtana ar réimse leathan sonraí a thiomsaíonn institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh.

Níl aon chostas ar shonraí a úsáid, a athúsáid, a nascadh ná a athdháileadh chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.