Rodyti rezultatus su: ?

Iš viso duomenų rinkinių: 10773

Pasiūlykite duomenų rinkinį

Kokius duomenis norėtumėte matyti pateikiamus portale?

Siūlykite>>

Naršykite duomenų rinkinius pagal temas arba grupes

  • Socialiniai klausimai

  • Mokslas

  • Aplinka

  • Užimtumas ir darbo sąlygos

  • Ekonomika

  • Finansai

  • Prekyba

  • Gamyba, technologija ir tyrimo darbai

Dažnai ieškomi terminai

Rodyti viską » Duomenų rengėjai

Europos Parlamentas (52 duomenų rinkiniai) Europos Sąjungos Taryba (3 duomenų rinkiniai) Europos Komisija (9739 duomenų rinkiniai)

Europos Centrinis Bankas (30 duomenų rinkiniai) Europos išorės veiksmų tarnyba (1 duomenų rinkiniai) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2 duomenų rinkiniai) Regionų komitetas (2 duomenų rinkiniai) Europos investicijų bankas (2 duomenų rinkiniai) Europos ombudsmenas (1 duomenų rinkiniai) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (4 duomenų rinkiniai) ES įstaiga ar agentūra (937 duomenų rinkiniai)

Kam skirtas šis duomenų portalas?

Ieškote paprastos prieigos prie ES duomenų? Norėtumėte jais pasinaudoti savo moksliniame tyrime, straipsnyje, programoje ar kur nors kitur?

Jūs tinkamoje vietoje. ES atvirųjų duomenų portale suteikiama bendra prieiga prie nuolat gausėjančių duomenų, kuriuos pateikia Europos Sąjungos institucijos ir kitos įstaigos.

Duomenimis galima laisvai naudotis, juos naudoti pakartotinai, sieti ir platinti komerciniais arba nekomerciniais tikslais.