Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EUOver
Menu
Overzicht Kennisbank Projecten Sandbox

Het Opendataportaal van de Europese Unie biedt toegang tot steeds meer gegevens afkomstig van de instellingen en andere organen van de Europese Unie (EU). U mag die gegevens gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

De gegevens zijn gratis en gemakkelijk toegankelijk, zodat u ze op innovatieve wijze kunt gebruiken en de economische mogelijkheden ervan kunt benutten. We verbeteren zo ook de openheid en aansprakelijkheid van de instellingen en andere organen van de EU.

Het Opendataportaal van de EU in een notendop

Opendataportaal van de Europese Unie

Het Opendataportaal van de EU (EU ODP) werd in 2012 opgezet op grond van Besluit 2011/833/EU van de Commissie  betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie.

De EU-instellingen worden verzocht de data waarover zij beschikken, zo veel mogelijk openbaar te maken. Die kunnen dan kosteloos en zonder auteursrechtelijke beperkingen worden gebruikt.

Open data: de voordelen

Gegevens beschikbaar stellen voor iedereen is goed voor:

  • de economische ontwikkeling in de EU;
  • de transparantie binnen de EU-instellingen.

Het gaat onder meer om:

  • geografische, geopolitieke en financiële gegevens,
  • statistieken,
  • verkiezingsresultaten,
  • wetsteksten,
  • gegevens over misdaad, gezondheid, milieu, vervoer en wetenschappelijk onderzoek.

De gegevens zijn gratis beschikbaar. Ze mogen worden gebruikt voor databases, verslagen en projecten. Ze worden door de instellingen en andere organen van de EU aangeleverd in verschillende digitale formaten.

In het algemeen is het gebruik kosteloos, op voorwaarde dat u de bron vermeldt (zie de juridische mededeling). Voor een gering aantal gegevens gelden echter specifieke voorwaarden, die meestal te maken hebben met de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten. Op de pagina waar u de gegevens kunt downloaden, vindt u dan een link naar deze voorwaarden.

Waarvoor dient het portaal?

Het portaal biedt u:

Het Opendataportaalteam

Ons kleine internationale team bij het Publicatiebureau van de Europese Unie in Luxemburg beheert de website. We werken daarbij samen met dataverstrekkers om de gegevens te standaardiseren en gemakkelijker toegankelijk te maken. Ons doel is deze data zo veel mogelijk bekendheid te geven. 

We doen er alles aan om het Opendataportaal voortdurend te verbeteren. 

Banners Opendataportaal van de EU

250x250

468x60

180x150

728x90