Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataVarifrån kommer uppgifterna?
Menu
Översikt Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

VARIFRÅN KOMMER UPPGIFTERNA??

Det är bara EU:s institutioner, byråer och organ som kan bidra med uppgifter till EU:s portal för öppna data.

Tanken är att göra det lättare att hitta och använda uppgifterna.

Portalen fungerar bara som en ingång. Uppgifterna ligger kvar hos dataleverantören, som ansvarar för att de är korrekta och tillgängliga.

Metadata 

Dataleverantörerna (det vill säga EU:s institutioner, organ eller byråer) lägger in metadata i portalen som beskriver de dataserier som de har på sin webbplats.

De kan antingen göra det manuellt på sidan för dataleverantörerna eller skicka metadata automatiskt i rdf-format.

Metadatan lagras på portalen. Den är katalogiserad på ett enhetligt sätt och används för att hänvisa användarna till dataleverantörens webbplats där de kan få tillgång till uppgifterna.

Metadatan lagras i två databaser:

  • En vanlig databas som är läsbar för människor.
  • En maskinläsbar triplettdatabas som ökar driftskompatibiliteten och gör det lättare att använda uppgifterna.

Vi arbetar även på en lösning för att automatiskt hämta (eller extrahera) uppgifter från webbplatser.

Om du vill veta mer får du gärna kontakta oss.