Country Insights | data.europa.eu
Премини към основното съдържание

Задълбочени анализи по държави

В този раздел ще намерите задълбочени анализи за състоянието на свободно достъпните данни в европейските държави. В него е включена информация за националните портали за свободно достъпни данни на отделните държави, нивото на зрялост на отворените данни, случаи на употреба, каталози, събития, доклади, новини, онлайн семинари и интервюта по темата.
Skip results of view Задълбочени анализи по държави