Ανοικτά Δεδομένα στην Ευρώπη | Πληροφορίες ανά χώρα
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Σημαντικές πληροφορίες ανά χώρα

Αυτή η ενότητα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τα ανοιχτά δεδομένα. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την εθνική πύλη ανοιχτών δεδομένων κάθε χώρας, το επίπεδο ωριμότητας των ανοιχτών δεδομένων, περιπτώσεις χρήσης, καταλόγους, εκδηλώσεις, εκθέσεις, νέα, διαδικτυακά σεμινάρια και συνεντεύξεις σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα.