Otwarte dane w Europie | Informacje o krajach | data.europa.eu
Przejdź do treści

data.europa.eu - Oficjalny portal europejskich danych

Profile krajów

Ta sekcja przedstawia spostrzeżenia na temat statusu otwartych danych w krajach europejskich. Znalazły się tu informacje o krajowych portalach otwartych danych, poziomie dojrzałości otwartych danych, przykładach użycia, katalogach, wydarzeniach, sprawozdaniach, wiadomościach, seminariach internetowych i wywiadach.