Atvērtie dati Eiropā | Informācija par valstīm | data.europa.eu
Pārlekt uz galveno saturu

data.europa.eu - Eiropas datu oficiālais portāls

Informācija par valsti

Šajā sadaļā sniegts ieskats atvērto datu statusā Eiropas valstīs. Sadaļā ietverta informācija par valstu nacionālo atvērto datu portālu, atvērto datu gatavības līmeni, izmantošanas gadījumiem, katalogiem, notikumiem, ziņojumiem, jaunumiem, tīmekļsemināriem, kā arī ar atvērtajiem datiem saistītajām intervijām.