Open Data Maturity in Europe | EU Data Portal | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
An tairseach oifigiúil um shonraí Eorpacha

Aibíocht Sonraí Oscailte

Feidhmíonn an staidéar ar aibíocht sonraí oscailte mar thagarmharc chun léargas a fháil ar an bhforbairt atá déanta i réimse na sonraí oscailte san Eoraip. Measúnaítear leis an leibhéal aibíochta i gcomparáid le ceithre chritéar: beartas, tairseach, tionchar agus cáilíocht. Sa staidéar, cuirtear tíortha le chéile i gceithre ghrúpa ar leith: ceannródaithe, mearchur ar aghaidh, leantóirí agus tosaitheoirí, ó na cinn is aibí go dtí na cinn is neamhaibí. Cuirtear moltar ar fáil a oireann do leibhéal aibíochta agus saintréithe gach ceann de na grúpaí seo. Léigh an tuarascáil is déanaí anseo.