Open Data Maturity in Europe | EU Data Portal | data.europa.eu
Skočiť na hlavný obsah
European data
data.europa.eu
Oficiálny portál pre údaje o Európe

Vyzretosť otvorených dát

Štúdia o vyzretosti otvorených dát slúži ako referenčná hodnota na sledovanie vývoja v oblasti otvorených dát v Európe. Hodnotí úroveň vyzretosti podľa štyroch dimenzií: pravidlá, portál, vplyv a kvalita. Štúdia rozdeľuje krajiny do štyroch skupín: krajiny, ktoré určujú trendy; rýchli stopári; nasledovníci a začiatočníci, a to od najvyzretejších po najmenej vyzreté. Uvedené sú aj odporúčania prispôsobené úrovni vyzretosti a vlastnostiam jednotlivých skupín. Tu si môžete prečítať najnovšiu správu.