Open Data Maturity in Europe | EU Data Portal | data.europa.eu
Hoppa till huvudinnehåll
European data
data.europa.eu
Den officiella portalen för europeiska data

Öppna data, mognadsgrad

Mognadsstudien för öppna data fungerar som riktvärde för att få insikt i utvecklingen inom öppna data i Europa. I studien bedöms mognadsgraden mot fyra dimensioner: policy, portal, inverkan och kvalitet. Länderna är indelade i fyra grupper: trendsättare, snabbspårsländer, följare och nybörjare, från de mest mogna till de minst mogna. Rekommendationer anpassade efter varje grupps mognadsgrad och egenskaper ges. Läs den senaste rapporten här.