Framsteg med öppna data i Europa | EU:s dataportal
Hoppa till huvudinnehåll

data.europa.eu - Den officiella portalen för europeiska data

Öppna data, mognadsgrad

Mognadsstudien för öppna data fungerar som riktvärde för att få insikt i utvecklingen inom öppna data i Europa. I studien bedöms mognadsgraden mot fyra dimensioner: policy, portal, inverkan och kvalitet. Länderna är indelade i fyra grupper: trendsättare, snabbspårsländer, följare och nybörjare, från de mest mogna till de minst mogna. Rekommendationer anpassade efter varje grupps mognadsgrad och egenskaper ges. Läs den senaste rapporten här.