Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
An tairseach oifigiúil um shonraí Eorpacha

Forléargas

Níl rud níos tábhachtaí do Thairseach Sonraí na hEorpa na hEorpa ná taighde agus foghlaim sonraí oscailte. Sa roinn seo gheobhaidh tú bailiúchán iomlán na dtorthaí taighde atá curtha ar fáil ag an tionscadal ó tionscnaíodh é, suas go dtí na tuarascálacha is déanaí agus an cleachtadh tírdhreachtaithe faoi Aibíocht Sonraí Oscailt a dhéantar gach bliain. Ina theannta sin, tairgimid rogha taighde agus páipéar ó institiúidí eile.

Open data maturity

Aibíocht Sonraí Oscailte

Roghnaíodh sraith táscairí chun aibíocht sonraí oscailte ar fud na hEorpa a thomhas. Cumhdaíonn na táscairí sin leibhéal forbartha na mbeartas náisiúnta lena gcuirtear sonraí oscailte chun cinn, measúnú ar na gnéithe a chuirtear ar fáil ar thairseacha sonraí náisiúnta chomh maith leis an tionchar a mheastar a bheidh ag sonraí oscailte.

Open data impact

Scéalta maidir le Sonraí

Féach leat ár n-ailt faisnéiseacha agus spreagúla atá bunaithe ar shonraí ó stórtha poiblí. Léirítear iad le amharcléirithe sonraí, agus tugann siad peirspictíochtaí léirsteanacha ar raon leathan ábhar, cuir i gcás an comhshaol, an tsochaí, nó an geilleagar.

News

Nuacht agus príomhphointí

Léigh faoi na nuashonruithe is déanaí ó shaol na sonraí oscailte. Tugann na hailt eolas faoi na himeachtaí is déanaí, faoi fhoilseacháin, faoi fhorbairtí dlíthiúla agus teicniúla, faoi thaighde, agus tuilleadh.

Newsletter

Newsletter

Achoimre mhíosúil ar an nuacht, na scéalta sonraí, na himeachtaí agus na foilseacháin is tábhachtaí a bhaineann le sonraí oscailte.

Studies

Staidéir

Bailiúchán páipéar ina bpléitear ábhair ábhartha éagsúla a bhaineann le sonraí oscailte, amhail bacainní ar oibriú le sonraí oscailte, tacair sonraí ardluacha, agus comhroinnt sonraí gnólacht le rialtas.

Country insights

Léargais Tíre

Gheofar sa roinn seo léargais ar stádas sonraí oscailte i dtíortha Eorpacha, mar aon le heolas ar thairseach náisiúnta sonraí oscailte tíortha, leibhéal aibíochta sonraí oscailte, cásanna úsáide, catalóga, imeachtaí, tuarascálacha, nuacht, seimineáir ghréasáin, agus agallaimh mar gheall ar shonraí oscailte.