Open Data Maturity in Europe | EU Data Portal | data.europa.eu
Przejdź do treści
European data
data.europa.eu
Oficjalny portal europejskich danych

Dojrzałość otwartych danych

Badanie dojrzałości otwartych danych służy za punkt odniesienia osiągniętego rozwoju w dziedzinie otwartych danych w Europie. Ocenia dojrzałość według czterech kryteriów: polityka, portal. oddziaływanie i jakość. W ramach badań państwa są grupowane w czterech kategoriach: wyznaczające trendy, dynamicznie podążające, naśladujące i początkujące – od najwyższego do najniższego stopnia zaawansowania. Przedstawiane są zalecenia dostosowane do poziomu dojrzałości i cech charakterystycznych każdej z tych grup. Zapoznaj się z najnowszym sprawozdaniem tutaj.