Publications | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Pārlekt uz galveno saturu
European data
data.europa.eu
Eiropas datu oficiālais portāls

Pārskats

Eiropas Datu portāla apņemšanās izpētīt un apgūt atvērtos datus ir ļoti svarīga. Šajā sadaļā atradīsiet pilnu to pētījumu rezultātu kolekciju, kas izstrādāti projekta ietvaros no tā pirmsākumiem līdz jaunākajiem ziņojumiem un slavenajam atvērto datu gatavības līmeņa horizontālā formāta vingrinājumam, ko veicam ik gadu. Turklāt piedāvājam citu institūciju attiecīgo pētījumu un ziņojumu izlasi.

Open data maturity

Situācija atklāto datu jomā

Lai novērtētu progresu atvērto datu jomā visā Eiropā, ir izvēlēti vairāki rādītāji. Tie aptver valsts politikas izstrādes līmeni atvērto datu veicināšanai, valstu datu portālos pieejamo funkciju novērtējumu, kā arī atvērto datu paredzamo ietekmi.

Open data impact

Duomenų istorijos

Iepazīstieties ar mūsu informatīvajiem un iedvesmojošajiem rakstiem, kuru pamatā ir dati no publiskajiem arhīviem. Ar datu vizualizācijas palīdzību tie sniedz interesantu ieskatu visdažādākajos tematos, kā vide, sabiedrība vai ekonomika.

News

Naujienos

Jaunākā informācija par atvērto datu pasauli. Raksti informē par jaunākajiem notikumiem, publikācijām, juridiskajām un tehniskajām pārmaiņām, pētniecību u. c.

Newsletter

Newsletter

Ar atvērtajiem datiem saistītu svarīgāko ziņu, datu stāstu, pasākumu un publikāciju ikmēneša kopsavilkums.

Use cases

Izmantošanas gadījumi

Šī portāla daļa ietver izmantošanas gadījumus, par kuriem stāsta atklāto datu publicētāji un atkalizmantotāji. Tālāk sniegtie izmantošanas gadījumi ir apkopoti, izmantojot veidlapu “Pastāstiet mums savu stāstu” portālā, vai tos mums atsūtījušas citas kontaktpersonas. Šī portāla sadaļa nākotnē tiks paplašināta.

Studies

Pētījumi

Dokumentu kopums, kurā tiek apspriesti dažādi svarīgi temati saistībā ar atvērtajiem datiem, piemēram, šķēršļi darbā ar atvērtajiem datiem, augstvērtīgas datu kopas un datu kopīgošana starp uzņēmumiem un valdību.

Country insights

Informācija par valsti

Šajā sadaļā sniegts ieskats atvērto datu statusā Eiropas valstīs. Sadaļā ietverta informācija par valstu nacionālo atvērto datu portālu, atvērto datu gatavības līmeni, izmantošanas gadījumiem, katalogiem, notikumiem, ziņojumiem, jaunumiem, tīmekļsemināriem, kā arī ar atvērtajiem datiem saistītajām intervijām.