Atvērto datu pētījumi | ES datu oficiālais portāls | data.europa.eu
Pārlekt uz galveno saturu

data.europa.eu - Eiropas datu oficiālais portāls

Pārskats

Eiropas Datu portāla apņemšanās izpētīt un apgūt atvērtos datus ir ļoti svarīga. Šajā sadaļā atradīsiet pilnu to pētījumu rezultātu kolekciju, kas izstrādāti projekta ietvaros no tā pirmsākumiem līdz jaunākajiem ziņojumiem un slavenajam atvērto datu gatavības līmeņa horizontālā formāta vingrinājumam, ko veicam ik gadu. Turklāt piedāvājam citu institūciju attiecīgo pētījumu un ziņojumu izlasi.

 • Informācija par valsti
  • Attēls
   Country Insights
  • Šajā sadaļā sniegts ieskats atvērto datu statusā Eiropas valstīs. Sadaļā ietverta informācija par valstu nacionālo atvērto datu portālu, atvērto datu gatavības līmeni, izmantošanas gadījumiem, katalogiem, notikumiem, ziņojumiem, jaunumiem, tīmekļsemināriem, kā arī ar atvērtajiem datiem saistītajām intervijām. Lasīt vairāk...
 • Atvērto datu ietekme
  • Attēls
   Open Data Impact
  • 2020. gada ziņojumā par atvērto datu ekonomisko ietekmi tiek pētīta atvērto datu radītā vērtība Eiropā. Šis ir otrais Eiropas Datu portāla pētījums pēc 2015. gada ziņojuma. Pētījumā tiek prognozēts atvērto datu tirgus apmēra un nodarbinātības pieaugums 2025. gadā. Ietekmi raksturo efektivitātes pieaugums un izmaksu ietaupījums atvērto datu dēļ. Lasīt vairāk...
 • Situācija atklāto datu jomā
  • Attēls
   Studies overview
  • A series of indicators have been selected to measure open data maturity across Europe. These indicators cover the level of development of national policies promoting open data, an assessment of the features made available on national data portals as well as the expected impact of open data. Lasīt vairāk...
 • Pētījumi
  • Attēls
   Open Data Studies
  • A collection of papers that discuss various relevant topics around open data, such as barriers in working with open data, high-value datasets, and business-to-government data sharing. Lasīt vairāk...
 • Izmantošanas gadījumi
  • Attēls
   Open Data Use Cases
  • Šī portāla daļa ietver izmantošanas gadījumus, par kuriem stāsta atklāto datu publicētāji un atkalizmantotāji. Tālāk sniegtie izmantošanas gadījumi ir apkopoti, izmantojot veidlapu “Pastāstiet mums savu stāstu” portālā, vai tos mums atsūtījušas citas kontaktpersonas. Šī portāla sadaļa nākotnē tiks paplašināta. Lasīt vairāk...
 • Pastāstiet mums savu stāstu