Open Data Studies | Official Portal for EU Data | data.europa.eu
Pārlekt uz galveno saturu

Pārskats

Eiropas Datu portāla apņemšanās izpētīt un apgūt atvērtos datus ir ļoti svarīga. Šajā sadaļā atradīsiet pilnu to pētījumu rezultātu kolekciju, kas izstrādāti projekta ietvaros no tā pirmsākumiem līdz jaunākajiem ziņojumiem un slavenajam atvērto datu gatavības līmeņa horizontālā formāta vingrinājumam, ko veicam ik gadu. Turklāt piedāvājam citu institūciju attiecīgo pētījumu un ziņojumu izlasi.

Country insights

Informācija par valsti

Šajā sadaļā sniegts ieskats atvērto datu statusā Eiropas valstīs. Sadaļā ietverta informācija par valstu nacionālo atvērto datu portālu, atvērto datu gatavības līmeni, izmantošanas gadījumiem, katalogiem, notikumiem, ziņojumiem, jaunumiem, tīmekļsemināriem, kā arī ar atvērtajiem datiem saistītajām intervijām.

Open data impact

Atvērto datu ietekme

2020. gada ziņojumā par atvērto datu ekonomisko ietekmi tiek pētīta atvērto datu radītā vērtība Eiropā. Šis ir otrais Eiropas Datu portāla pētījums pēc 2015. gada ziņojuma. Pētījumā tiek prognozēts atvērto datu tirgus apmēra un nodarbinātības pieaugums 2025. gadā. Ietekmi raksturo efektivitātes pieaugums un izmaksu ietaupījums atvērto datu dēļ.

Open data maturity

Situācija atklāto datu jomā

Lai novērtētu progresu atvērto datu jomā visā Eiropā, ir izvēlēti vairāki rādītāji. Tie aptver valsts politikas izstrādes līmeni atvērto datu veicināšanai, valstu datu portālos pieejamo funkciju novērtējumu, kā arī atvērto datu paredzamo ietekmi.

Studies

Pētījumi

Dokumentu kopums, kurā tiek apspriesti dažādi svarīgi temati saistībā ar atvērtajiem datiem, piemēram, šķēršļi darbā ar atvērtajiem datiem, augstvērtīgas datu kopas un datu kopīgošana starp uzņēmumiem un valdību.

Use cases

Izmantošanas gadījumi

Šī portāla daļa ietver izmantošanas gadījumus, par kuriem stāsta atklāto datu publicētāji un atkalizmantotāji. Tālāk sniegtie izmantošanas gadījumi ir apkopoti, izmantojot veidlapu “Pastāstiet mums savu stāstu” portālā, vai tos mums atsūtījušas citas kontaktpersonas. Šī portāla sadaļa nākotnē tiks paplašināta.