Għidilna l-istorja tiegħek | data.europa.eu
Skip to main content
European data
data.europa.eu
Il-portal uffiċjali għad-data Ewropea

Għidilna l-istorja tiegħek

Ixxerja l-istorja tiegħek dwar kif tagħmel użu mid-Data Miftuħa

Inti imprenditur? Organizzazzjoni mhux governattiva? Impjegat taċ-ċivil responsabbli għall-pubblikazzjoni tad-data? Awtorità lokali?

Għidilna l-istorja tiegħek!

L-għan tal-ġbir tal-każijiet tal-użu hu li jinġabru stejjer Ewropej interessanti dwar il-benefiċċji u l-kisbiet fl-effiċjenza li jirriżultaw mill-użu tad-Data Miftuħa.

Nota importanti: Din l-informazzjoni tista’ ssir pubblika u għalhekk hu importanti li tindika jekk l-istorja tiegħek għandhiex tiġi anonimizzata jew le.

Isem l-organizzazzjoni tiegħek
Indika jekk l-istorja tiegħek għandhiex tiġi anonimizzata jew le
Jekk jogħġbok ipprovdi l-URL tal-organizzazzjoni tiegħek
Test ħieles li jiddeskrivi l-organizzazzjoni tiegħek
Deskrizzjoni tar-raġuni għalfejn bdejt tuża d-Data Miftuħa.
Tip speċifiku ta' Data Miftuħa, minn liema organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, liema settijiet tad-data?
Qed tikkombina d-Data Miftuħa ma' Data oħra?
Jekk iva jekk jogħġbok iddeskrivi
Deskrizzjoni tal-valur miżjud tad-Data Miftuħa għal organizzazzjoni speċifika
Funzjonalità
Ħlas
Pjattaforma
L-isem tal-applikazzjoni jew tal-proġett tiegħek
Deskrizzjoni tal-vantaġġi f'termini ta' titjib fl-effiċjenza, u fil-livell soċjali u politiku
Deskrizzjoni tal-vantaġġi f'termini ta' ffrankar tal-ispejjeż, dħul żejjed f'euro'
Se tuża aktar id-Data Miftuħa jew tespandi n-negozji/l-pajjiżi l-oħra b'din l-inizjattiva
Taċċetta li tiġi kkuntattjat mit-tim data.europa.eu?
Tixtieq tabbona għan-newsletter data.europa.eu?
Reused datasets
Insert the URL of the reused dataset
CAPTCHA Din il-mistoqsija hi biex nittestjaw jekk intix viżitatur uman biex nevitaw li nirċievu sottomissjonijiet spam awtomatizzati. CAPTCHA image to solve.
Daħħal il-karattri li qed jidhru fl-istampa.